Weg- en waterbouw

Deze werkzaamheden omvatten het aanleggen van verhardingen, wegen en overige infrastructuur.